E-mail na ktorom čakáme na všetky vaše otázky: jamboree@skauting.sk

Hlavný organizátor stredoeurópskeho jamboree 2012

Marek Richter
E-mail: marek.richter(at)skauting.sk

Zahraničná sekcia stredoeurópskeho jamboree 2012 a kontaktná osoba pre médiá + MTZ


Juraj Lizák
E-mail: juraj.lizak(at)skauting.sk

Vedúca OFFICE


Lucia Jakubíkova
E-mail: lucia.jakubikova(at)skauting.sk

Vedúca PRESS sekcie


Dáša Cingálková
E-mail: dasa.cingalkova(at)skauting.sk

Vedúci SECURITY sekcie


Peter Cmar
E- mail: peter.rayen(at)gmail.com

Vedúci PRVEJ POMOCI


Adam Brodanský
E- mail: brodansky.adam(at)gmail.com

Vedúci PROGRAMU


Richard Dvorský
E-mail: frico(at)bizonvitazi.sk


Zdenka Nagyová
Email: zdenka.nagyova(at)gmail.com

TERRA


Ivan Drgoň
E-mail: ivandrgi(at)gmail.com

IGNIS


Marek Šubjak
E-mail: marek.subjak(at)gmail.com

AQUA


Marek Fukas
E-mail: marek(at)aqua.sk

SCOUT


Peter Boháč
E-mail: bohac.peter(at)gmail.com

AERIS


Jana Šmýkalová
E-mail: jana.smykalova(at)gmail.com

VEČERNÝ PROGRAM


Lukáš Podolský
E-mail: avalongweb(at)gmail.com