História stredoeurópskych jamboree sa začala písať v Československej republike v roku 1931, keď bolo v Prahe zorganizované prvé jamboree s podtitulom Slovanské. Po ňom nasledovalo druhé   v roku 1935 v poľskom Spale. Tu sa história stredoeurópskych jamboree, vtedy ešte slovanských, na čas prerušila. Jednou z príčin bola Druhá svetová vojna a neskôr zákaz skautingu v celom Východnom bloku, ovládanom komunistickou ideológiou.

Tradícia sa obnovila až v roku 1997 v Prahe. Vtedy sa skauti zo strednej Európy stretli na jamboree, ktoré dostalo svoje vlastné meno – Fénix. Rovnako, ako tento bájny operenec,  aj skautská organizácia  povstala z popola  po štyridsaťročnom zákaze. Po Fénixe v Prahe nasledoval nám známy Eurocor  v roku 1998. Išlo o prvé stredoeurópske jamboree, zorganizované na Slovensku. Po Eurocore  prišiel v roku 1999 San v Poľsku a v roku 2000 Carpathia v Maďarsku.

7. stredoeurópske jamboree bolo zorganizované v roku 2004 na Slovensku. Samozrejme, že vám ho ani nemusíme predstavovať, pretože ide o legendárny  Tatracor. Dodnes sa o ňom hovorí, že bol zo všetkých najlepší.

Po Taracore prišiel rok 2006 a jamboree sa presunulo do Česka pod názvom Orbis.

V roku 2008 zorganizovali poľskí skauti  9. stredoeuróspke jamboree pod názvom Silesia.

V roku 2010 sa uskutočnilo desiatykrát  v Maďarsku pod názvom Concordia.